Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály

Kedves Betegünk!

Az alábbi tájékoztatóval segítünk Önnek az osztályra történő felvétel, elhelyezés és a gyógykezelés rendjének megismerésében.

Az osztály jellegéből adódóan sürgősségi betegellátás nem történik.

Az osztályra a betegek előjegyzés alapján kerülnek.
Az előjegyzés háziorvoson keresztül, az osztály adminisztrációs irodájában 53/351-444/264 melléken történik.
Ha relatíve sürgős elhelyezés válik szükségessé, akkor ez szintén csak előjegyzés alapján az osztályon dolgozó orvosokon keresztül lehetséges.

Az osztályra történő felvételhez szükséges:
- orvosi beutaló
- a személyazonosító és lakcímkártya és betegbiztosító okiratok (TAJ kártya)
- rendelkezésre álló orvosi dokumentációk
- az osztályon történő fizikoterápia és gyógytornához szükséges kényelmes öltözék és cipő behozatala.

Beutaló nélkül az osztályra közvetlen betegfelvétel nem lehetséges.

A kórtermi elhelyezésről felvételkor születik döntés, amennyiben erre mód és lehetőség van, a beteg kérését is figyelembe vesszük.

Az osztályon tartózkodás rendjét a házirend szabályozza, így annak betartása a zavartalan betegellátás alapfeltétele.

A kórházi felvételkor szükséges nyilatkoznia arról, hogy a kezelőorvos kinek nyújthat tájékoztatást, illetve arról, hogy elolvasta és tudomásul veszi a házirendet.

Az Ön állapotáról részletes felvilágosítást csak orvos adhat, telefonos tájékoztatást nem adunk.

Kórházi felvételkor általános laborvizsgálat, EKG vizsgálat, vérnyomásmérés történik, és majd az orvosi vizsgálat során dől el a további gyógyszeres kezelés és a szükséges vizsgálatok menete.
Az osztály biztosítja a javasolt gyógyszereket, így egyéb gyógyszerek behozatalára csak rendkívül indokolt és speciális esetben lehet szükség.
A kórházi kezelése kapcsán az orvos által elrendelt gyógyszereken kívül más gyógyszereket, gyógyászati szereket, vitaminokat, un. paramedicinális készítményeket csak előzetes orvosi egyeztetés után szedhet.

Az osztályon tartózkodás során a multimédiás eszközök használata csak más betegek zavarása nélkül megengedett.
A mobiltelefonokat vizsgálatok és vizit ideje alatt ki kell kapcsolni, vagy le kell némítani, ezek használata csak más betegek, illetve a gyógyító munka zavarása nélkül megengedett.

Mindenfajta elektromos hálózatról működtethető eszköz előzetes egyeztetést, megbeszélést igényel, balesetveszélyes volta miatt.

Lehetősége van az osztályon bent tartózkodása alatt értékeit a központi széfbe elhelyezni. A nem széfben elhelyezett tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.

Telefonos kapcsolattartásra lehetősége van a nővérpultokon keresztül. (260, 266 mellék)

A kórházi kezelése során szükségessé válhat egyes vizsgálatok előtt külön beleegyező nyilatkozat aláírása, erről, illetve a vizsgálatról kezelőorvosa részletesen tájékoztatja, felvilágosítja.

A kórházi kezelése során joga van a felajánlott vizsgálat és kezelés megtagadására és az esetleges alternatív lehetőségek megismerésére.
A kezelőorvos, osztályvezető főorvos erről részletesen tájékoztatja. Szükség esetén írásban is nyilatkoztatja.

Ön bármikor kérheti az osztályról való elbocsátását, ha ez orvosi szempontból nem javasolt, abban az esetben tanúk előtt kell szándékát aláírásával igazolnia.
Az osztály elhagyása csak előzetes orvosi engedéllyel lehetséges, engedély nélküli eltávozás esetén az intézmény köteles értesíteni a Kormányhivatalt, illetve a városi rendőrséget.

Bent tartózkodása során lehetősége van részt venni különféle betegoktatási előadásokon (pl. cukorbeteg diétás tanácsadás).

Kórházi kezelés befejezésekor zárójelentést kap, melyben szerepelnek az elvégzett vizsgálatok eredményei, egy összefoglaló orvosi vélemény és a javasolt kezelés. A zárójelentés részeként egy ápolási zárójelentést és egy diétás zárójelentést is kap.
A tervezett elbocsátásáról 24 órával korábban értesítjük Önt és/vagy hozzátartozóját.

Amennyiben további kérdése lenne, az osztály dolgozói szívesen állnak rendelkezésére.

Bízunk benne, hogy az osztályunkon töltött idő alatt sikerül egészségi állapotában javulást elérni!

Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály Dolgozói