1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők

I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

1. Hivatalos név (teljes név)

Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet

2019.03.01.

2. Székhely

2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1.

2019.03.01.

3. Postacím (postafiók)

2751 Nagykőrös, Pf. 32.

2019.03.01.

4. Telefonszám

+36-53/351-444, +36-53/351-761

2019.03.01.

5. Telefonszám

+36-53/351-761

2019.03.01.

6. Központi elektronikus levélcím

titkarsag@nkrehab.hu

2019.03.01.

7. A honlap címe

www.nkrehab.hu

2019.03.01.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

8. Szervezeti struktúra (organogram)

2022.10.05.

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

9. Vezetők

2019.03.01.

1.2 A felügyelt költségvetési szervek

Nincs felügyelt költségvetési szerv.

2019.03.01.

1.3 Gazdálkozó szervezetek

Nincs gazdálkodó szervezet.

2019.03.01.

1.4 Közalapítványok

Az intézmény közalapítvánnyal nem rendelkezik

2023.02.01.

1.5 Lapok

Nincs releváns tartalom.

2019.03.01.

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

Országos Kórházi Főigazgatóság

2022.10.05.

1.7 Költségvetési szervek

Nincs költségvetési szerv.

2019.03.01.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

1. 1997. évi LXXXIII. törvény

2019.03.01.

2. 1997. évi CLIV. törvény

2019.03.01.

3. 2020. évi C. törvény

2021.03.02.

4. Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

2023.04.06.

5. Adatvédelmi szabályzat

2021.09.30.

6. Tájékoztató személyes adatok EESZT-ben megvalósuló kezeléséről

2019.03.01.

7. Térítési szabályzat

2019.03.01.

8. Közzétételi szabályzat

2023.02.08.

9. Házirend

2023.05.24.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Nincsenek hatósági ügyek.

2019.03.01.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

Védőnői szolgálatok

2021.03.02.

Járóbeteg szakellátás

2019.03.01.

Fekvőbeteg szakellátás

2019.03.01.

Kórházi osztályok

2019.03.01.

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke

Saját fenntartású adatbázisok

2023.02.02.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Adatvédelmi szabályzat

2023.02.02.

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Térítési szabályzat

2023.02.02.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2019.03.01.

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2019.03.01.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2019.03.01.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2019.03.01.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2019.03.01.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Közzétételi szabályzat

2023.02.02.

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Nagykőrösi Rehabilitációs SzakKórház és Rendelőintézet Főigazgatói Titkársága

2023.02.02.

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Nagykőrösi Rehabilitációs SzakKórház és Rendelőintézet Főigazgatói Titkársága, 2750 Nagykőrös, Fáskert utca 1., Telefon és fax szám: +36-53/351-444, +36-53/351-761, titkarsag@nkrehab.hu

2023.02.02.

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő: Sárga Norbert Zétény

2023.02.02.

Közzétételi szabályzat

2019.03.01.

Elérhetőségi adatok

2019.03.01.

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2019.03.01.

3. Gazdálkodási adatok

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Külső ellenőrzések nyilvántartása

2023.02.02.

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

Lásd I-es pont.

2019.03.01.

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

1. NEAK ellenőrzés 2016

2. NEAK ellenőrzés 2017

3. OTH ellenőrzés 2016

4. OTH ellenőrzés 2017

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

2014. évi fekvő összefoglaló

2019.03.01.

2014. évi járó összefoglaló

2019.03.01.

2015. évi fekvő összefoglaló

2019.03.01.

2015. évi járó összefoglaló

2019.03.01.

2016. évi fekvő összefoglaló

2019.03.01.

2016. évi járó összefoglaló

2019.03.01.

2017. évi fekvő összefoglaló

2019.03.01.

2017. évi járó összefoglaló

2019.03.01.

2018. évi fekvő összefoglaló

2019.03.01.

2018. évi járó összefoglaló

2019.03.01.

2019. évi fekvő összefoglaló

2020.03.01.

2019. évi járó összefoglaló

2020.03.01.

2020. évi fekvő összefoglaló

2021.09.21.

2020. évi járó összefoglaló

2021.09.21.

2021. évi fekvő összefoglaló

2022.04.01.

2021. évi járó összefoglaló

2022.04.01.

2022. évi fekvő összefoglaló

2023.02.02.

2022. évi járó összefoglaló

2023.02.02.

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

2015. évi

2019.03.01.

2016. évi

2019.03.01.

2017. évi

2019.03.01.

2018. évi

2019.03.01.

2019. évi

2020.06.02.

2020. évi

2020.06.02.

2021. évi

2022.02.01.

2022. évi

2023.04.03.

2023. évi

2023.04.20.

3.2. Költségvetések, beszámolók

I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

2013 Kincstári tervezés 1. kör

2019.03.01.

2013 Kincstári tervezés 2. kör

2019.03.01.

Elemi költségvetés 2014

2019.03.01.

Elemi költségvetés 2015

2019.03.01.

Elemi költségvetés 2016

2019.03.01.

Elemi költségvetés 2017

2019.03.01.

Elemi költségvetés 2018

2019.03.01.

Elemi költségvetés 2019 I.

2020.06.08.

Elemi költségvetés 2019 II.

2020.06.08.

Elemi költségvetés 2020 I.

2020.06.08.

Elemi költségvetés 2020 II.

2020.06.08.

Elemi költségvetés 2021

2021.10.08.

Elemi költségvetés 2022

2022.02.01.

Elemi költségvetés 2023

2023.02.02.

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

2009 számszaki

2019.03.01.

2009 szöveges

2019.03.01.

2010 számszaki

2019.03.01.

2010 szöveges

2019.03.01.

2011 számszaki

2019.03.01.

2011 szöveges

2019.03.01.

2012 számszaki

2019.03.01.

2012 szöveges

2019.03.01.

2013 számszaki

2019.03.01.

2013 szöveges

2019.03.01.

2014 számszaki

2019.03.01.

2014 szöveges

2019.03.01.

2015 számszaki

2019.03.01.

2015 szöveges

2019.03.01.

2016 számszaki

2019.03.01.

2016 szöveges

2019.03.01.

2017 számszaki

2019.03.01.

2017 szöveges

2019.03.01.

2018 számszaki

2019.03.01.

2018 szöveges

2019.03.01.

2019 számszaki

2020.06.08.

2019 szöveges

2020.06.08.

2020 számszaki

2021.10.08.

2020 szöveges

2021.10.08.

2021 számszaki

2022.09.22.

2021 számszaki - Melléklet

2022.09.22.

2021 szöveges

2022.09.22.

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2019.03.01.

3.3. Működés

I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

2023.05.22.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

2023.05.22.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023.05.22.

II. Közzétételi egység: Támogatások

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2019.03.01.

III. Közzétételi egység: Szerződések

5M ft feletti szerződések, beruházások megrendelései 2018-ban

2019.03.01.

5M ft feletti szerződések, beruházások megrendelései 2019-ben

2019.03.01.

5M ft feletti szerződések, beruházások megrendelései 2022-ben

2022.09.16.

MET Magyarország Zrt. szerződés

2019.03.01.

MVM szerződés

2019.03.01.

Allianz Hungária Biztosító szerződés

2019.03.01.

Allianz Hungária Biztosító vezető tisztségviselők

2019.03.01.

Generali Biztosító Zrt. gépjármű szerződés

2019.03.01.

Kbt. 115.§(7) bekezdés szerinti adatszolgáltatás

NK-01 Fűtési rendszer felújítása - Közbeszerzési dokumentum

2019.03.01.

NK-01 Fűtési rendszer felújítása - Ajánlattételi felhívás

2019.03.01.

NK-01 Fűtési rendszer felújítás - Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők

2019.03.01.

NK-01 Fűtési rendszer felújítás - Bontási jegyzőkönyv

2019.03.01.

NK-01 Fűtési rendszer felújítás - Vállalkozási szerződés

2019.03.01.

IV. Közzétételi egység: Koncessziók

Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.

2019.03.01.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

Közalkalmazotti kirándulás (45 fő) 287.000Ft támogatás

2019.03.01.

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

KEHOP-5.2.11-16-2017-00107

2019.03.01.

KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 - összesítő

2019.03.01.

KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 - Támogatási szerződés

2019.03.01.

Napelemes rendszer - dokumentumok

2019.03.01.

Napelemes bontási jegyzőkönyv

2019.03.01.

Napelemes jelenléti ív

2019.03.01.

KEHOP nagykőrösi vállszerz. 1. rész - 2017. október 3.

2019.03.01.

KEHOP nagykőrösi vállszerz. 2. rész - 2017. október 3.

2019.03.01.

KEHOP kivitelezési szerződés 1.

2019.03.01.

KEHOP kivitelezési szerződés 2.

2019.03.01.

KEHOP fotovoltaikus rendszer

2019.03.01.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

2011. évi statisztikai összegzés

2019.03.01.

2012. évi statisztikai összegzés

2019.03.01.

2012. évi közbeszerzési terv

2019.03.01.

2013. évi statisztikai összegzés

2019.03.01.

2013. évi közbeszerzési terv

2019.03.01.

2014. évi statisztikai összegzés

2019.03.01.

2014. évi közbeszerzési terv

2019.03.01.

2015. évi statisztikai összegzés

2019.03.01.

2015. évi közbeszerzési terv

2019.03.01.

2016. évi statisztikai összegzés

2019.03.01.

2017. évi közbeszerzési terv

2019.03.01.

2018. évi közbeszerzési terv

2019.03.01.

2019. évi közbeszerzési terv

2019.03.01.

2020. évi közbeszerzési terv

2020.06.26.

2021. évi közbeszerzési terv

2021.10.08.

2022. évi közbeszerzési terv

2022.09.16.

NK-01 Fűtési rendszer felújítása - Közbeszerzési dokumentum

2019.03.01.

NK-02 Gyógyszer beszerzés - Közbeszerzési dokumentum

2019.03.01.

NK-02 Gyógyszer beszerzés - Közbeszerzési dokumentum - Word

2019.03.01.

2017. július 5. - NK-02 Gyógyszer beszerzés - Közbeszerzés dokumentum

2019.03.01.

2017. október 20. - NK-02 Gyógyszer KD gyógyszertábla 1. sz. módosított

2019.03.01.

NK-02 Gyógyszer összegzés az ajánlatok elbírálásáról, 2018. márc. 2.

2019.03.01.

Hungaropharma

2019.03.01.

EGIS

2019.03.01.

Siracusa Kereskedelmi Kft.

2019.03.01.

Dónáth Élelmiszer Kft.

2019.03.01.

TE-DI Trade Kft.

2019.03.01.

Ozirisz Vendéglátó Kft.

2019.03.01.